Kommertsiaalsete kaitsekatete uuringud

Probleemipüstitus

Korrosioon on materjalide hävimine keskkonnamõjude toimel, mille iga-aastane kulu maailmas ulatub miljardite eurodeni. Selle ennetamiseks on mitmeid meetodeid, millest üheks levinumaks on kaitsekatted. Selliseid katteid on palju kuid nende kaitsevõime võib erineda suures ulatuses. Seetõttu viiaksegi käesoleva töö raames läbi süstemaatiline uuring, et selgitada välja milline Eestis laialt kasutatud kaitsekate on parim metallide kaitsmiseks korrosiooni eest.

Uuringute kirjeldus

Uurimustöö raames kaetakse kergesti korrodeeruvast metallist valmistatud detailid erinevate kaitsekatetega ning viiakse läbi korrosioonitestid. Osade kaetud katseobjektide puhul tekitatakse ka kaitsekattesse defektid, et uurida korrosiooni võimalikku levikut kaitsekatte all. Katseobjekte fotografeeritakse ja kaalutakse enne ja pärast testi ning vajadusel testi vältel, mille alusel saab hinnata materjali ja kaitsekatte hävimise ulatust. Kõikide katete puhul viiakse läbi adhesioonitestid, et hinnata nende nakkuvust alusmetalliga. Suurt praktilist väärtust omav uurimustöö tehakse Tartu Ülikooli füüsika instituudi kiletehnoloogia laboris koostöös Tartu Ülikooli spin-off ettevõttega Captain Corrosion OÜ. Uurimustöö põhjal koostatakse Eesti ettevõtetele suunatud kaitsekatete hindamissüsteem, kus võetakse arvesse katete erinevaid omadusi.

Kandidaat

Uurimustööle ootame kandideerima eelkõige õpilasi, kes alustavad sügisel õpinguid 12. klassis ning on otsustanud peale lõpetamist jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekaval.

Kasuta allolevat vormi, et kandideerida uurimustööle;